โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 รศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมทุกสถาบัน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง อาจารย์ประกาศิต เรียมสุวรรณ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0294 DSC_0295 DSC_0297 DSC_0298 DSC_0299 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0308 DSC_0311 DSC_0319 DSC_0320 DSC_0322 DSC_0323 DSC_0324 DSC_0325 DSC_0326 DSC_0327 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0331 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0337 DSC_0338 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0347 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0353 DSC_0355 DSC_0358 DSC_0359 DSC_0360 DSC_0361 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0372 DSC_0373 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0384 DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0389 DSC_0392 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0396 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401 DSC_0402 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0406 DSC_0408 DSC_0409 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0418 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0423 DSC_0424 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0427 DSC_0428 DSC_0430 DSC_0431 13645072_10208392594789750_882323517892788599_n 13645350_10208392535028256_5994697530046544726_n 13654378_10208392534708248_6065882051772095180_n 13658921_10208392596589795_7805501763102205288_n 13669026_10208392595789775_8814522784133369226_n 13669820_10208392591749674_3692023214731248639_n 13680599_10208392658271337_4352691817842997711_n 13680769_10208392594309738_3050915655272985739_n 13681026_10208392595309763_3301380235945247613_n 13690804_10208392535268262_3329842193442015201_n 13697270_1123601111031195_2437904371451493564_n 13726809_10208392593549719_2087429514723247855_n DSC_0469 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0473 DSC_0474 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0478 DSC_0479 DSC_0480 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0486 DSC_0487 DSC_0488 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0496 DSC_0497 DSC_0498 DSC_0499 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0502 DSC_0503 DSC_0504 DSC_0506 DSC_0507 DSC_0508 DSC_0509 DSC_0510 DSC_0511 DSC_0512 DSC_0513 DSC_0514 DSC_0515 DSC_0521 DSC_0522 DSC_0525 DSC_0526 DSC_0527 DSC_0534 DSC_0535 DSC_0536 DSC_0537 DSC_0538 DSC_0539 DSC_0540 DSC_0541 DSC_0542 DSC_0543 DSC_0544 DSC_0545 DSC_0546 DSC_0547 DSC_0548 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1