โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 21กรกฏาคม 2559 รศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผศ.พญ.พัชรดา อมาตยกุล บรรยายในหัวข้อ "พลังรักก้านกล้วย ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม" ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม บรรยายในหัวข้อ "เติมพลังรักก้านกล้วย รักนี้แบ่งปันเพื่อน้อง" และท่านสุดท้าย ผศ.ดร.มณทิรา อินจ่าย บรรยายในหัวข้อ "พี่เลี้ยงก้านกล้วยเรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษา" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_8635 DSC_8638 DSC_8643 DSC_8644 DSC_8647 DSC_8651 DSC_8656 DSC_8659 DSC_8661 DSC_8663 DSC_8668 DSC_8669 DSC_8673 DSC_8674 DSC_8676 DSC_8679 DSC_8682 DSC_8683 DSC_8684 DSC_8685 DSC_8686 DSC_8687 DSC_8688 DSC_8690 DSC_8691 DSC_8692 DSC_8697 DSC_8698 DSC_8699 DSC_8701 DSC_8703 DSC_8708 DSC_8709 DSC_8710 DSC_8714 DSC_8715 DSC_8728 DSC_8735 DSC_8736 DSC_8738 DSC_8740 DSC_8741 DSC_8742 DSC_8743 DSC_8744 DSC_8749 DSC_8750 DSC_8751 DSC_8752 DSC_8753 DSC_8755 DSC_8756 DSC_8758 DSC_8761 DSC_8764 DSC_8765 DSC_8767 DSC_8769 DSC_8772 DSC_8774 DSC_8776 DSC_8779 DSC_8780 DSC_8781 DSC_8783 DSC_8790 DSC_8791 DSC_8793 DSC_8794 DSC_8798 DSC_8799 DSC_8800 DSC_8801 DSC_8802 DSC_8816 DSC_8817 DSC_8821 DSC_8822 DSC_8823 DSC_8826 DSC_8835 DSC_8837 DSC_8839 DSC_8841 DSC_8843 DSC_8845 DSC_8846 DSC_8850 DSC_8851 DSC_8852 DSC_8853 DSC_8854 DSC_8855 DSC_8856 DSC_8857 DSC_8858 DSC_8859 DSC_8860 DSC_8861 DSC_8862 DSC_8868 DSC_8869 DSC_8870 DSC_8871 DSC_8873 DSC_8874 DSC_8875 DSC_8876 DSC_8877 DSC_8879 DSC_8880 DSC_8881 DSC_8882 DSC_8884 DSC_8885 DSC_8886 DSC_8887 DSC_8888 DSC_8889 DSC_8890 DSC_8891 DSC_8895 DSC_8896 DSC_8898 DSC_8899 DSC_8901 DSC_8902 DSC_8903 DSC_8920 DSC_8921 DSC_8922 DSC_8923 DSC_8928 DSC_8930 DSC_8931 DSC_8932 DSC_8936 DSC_8942 DSC_8943 DSC_8944 DSC_8945 DSC_8947 DSC_8951 DSC_8952 DSC_8953 DSC_8954 DSC_8956 DSC_8959 DSC_8960 DSC_8961 DSC_8962 DSC_8963 DSC_8965 DSC_8967 DSC_8968 DSC_8969 DSC_8970 DSC_8971 DSC_8973 DSC_8975 DSC_8976 DSC_8977 DSC_8978 DSC_8991 DSC_8993 DSC_8994 DSC_8995 DSC_8996 DSC_8997 DSC_8999 DSC_9000 DSC_9002 DSC_9003 DSC_9004 DSC_9007 DSC_9009 WIN_1370 WIN_1371 WIN_1375 WIN_1376 WIN_1384 WIN_1385 WIN_1386 WIN_1388 WIN_1389 WIN_1397 WIN_1402 WIN_1405 WIN_1406 WIN_1408 WIN_1410 WIN_1415 WIN_1417 WIN_1419 WIN_1420 WIN_1423 WIN_1430 WIN_1436 WIN_1444 WIN_1448 WIN_1451 WIN_1453 WIN_1456 WIN_1460 WIN_1461 WIN_1462 WIN_1463 WIN_1466 WIN_1467 WIN_1468 WIN_1469 WIN_1470 WIN_1471 WIN_1480 WIN_1490 WIN_1493 WIN_1498 WIN_1500 WIN_1502 WIN_1503 WIN_1505 WIN_1507 WIN_1510 WIN_1511 WIN_1514 WIN_1515 WIN_1516 WIN_1521 WIN_1523 WIN_1530 WIN_1534 WIN_1535 WIN_1536 WIN_1537 WIN_1539 WIN_1543 WIN_1544 WIN_1545 WIN_1548 WIN_1550 WIN_1563 WIN_1572 WIN_1573 WIN_1576 WIN_1584 WIN_1586 WIN_1587 WIN_1588 WIN_1589 WIN_1591 WIN_1593 WIN_1595 WIN_1599 WIN_1600 WIN_1602 WIN_1603 WIN_1605 WIN_1606 WIN_1607 WIN_1611 WIN_1612 WIN_1613 WIN_1616 WIN_1618 WIN_1621 WIN_1622 WIN_1623 WIN_1624 WIN_1625 WIN_1626 WIN_1627 WIN_1630 WIN_1631 WIN_1633 WIN_1634 WIN_1635 WIN_1636 WIN_1646 WIN_1647 WIN_1648 WIN_1651 WIN_1653 WIN_1654 WIN_1656 WIN_1657 WIN_1658 WIN_1660 WIN_1662 WIN_1664 WIN_1665 WIN_1666 WIN_1667 WIN_1668 WIN_1669 WIN_1672 WIN_1673 WIN_1674 WIN_1676 WIN_1678 WIN_1679 WIN_1684 WIN_1685 WIN_1688 WIN_1689 WIN_1690 WIN_1692 WIN_1694 WIN_1695 WIN_1696 WIN_1697 WIN_1705 WIN_1706 WIN_1711 WIN_1714 WIN_1715 WIN_1716 WIN_1717 WIN_1718 WIN_1724 WIN_1725 WIN_1726 WIN_1727 WIN_1728 WIN_1729 WIN_1730 WIN_1731 WIN_1732 WIN_1733 WIN_1734 WIN_1735 WIN_1736 WIN_1737 WIN_1739 WIN_1740 WIN_1741 WIN_1742 WIN_1743 WIN_1744 WIN_1745 WIN_1746 WIN_1748 WIN_1751 WIN_1753 WIN_1757 WIN_1760 WIN_1764 WIN_1766 WIN_1767 WIN_1768 WIN_1769 WIN_1771 WIN_1772 WIN_1774 WIN_1775 WIN_1776 WIN_1777 WIN_1778 WIN_1780 WIN_1782 WIN_1784 WIN_1785 WIN_1786 WIN_1788 WIN_1790 WIN_1791 WIN_1793 WIN_1794 WIN_1795 WIN_1796 WIN_1797 WIN_1804 WIN_1809 WIN_1810 WIN_1811 WIN_1812 WIN_1814 WIN_1815 WIN_1821 WIN_1823 WIN_1825 WIN_1827 WIN_1828 WIN_1839 WIN_1842 WIN_1843 WIN_1845 WIN_1852 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1