โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง‬ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะ และทรัพยากรบุคคล ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ทจังหวัดพิษณุโลก
IMG_1277 IMG_1278 IMG_1279 IMG_1280 IMG_1281 IMG_1282 IMG_1283 IMG_1284 IMG_1285 IMG_1286 IMG_1287 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_7368 IMG_7370 IMG_7371 IMG_7376 IMG_7409 IMG_7412 IMG_7413 IMG_7416 IMG_7436 IMG_7438 IMG_7439 IMG_7440 IMG_7448 IMG_7454 IMG_7478 IMG_7479 IMG_7510 IMG_7555 IMG_7557 IMG_7561 IMG_7563 IMG_7572 IMG_7586 IMG_7619 IMG_7620 IMG_7649 IMG_7654 IMG_7658 IMG_7659 IMG_7660 IMG_7667 IMG_7668 IMG_7670 IMG_7674 IMG_7675 IMG_7683 IMG_7684 IMG_7687 IMG_7688 IMG_7691 IMG_7693 IMG_7694 IMG_7698 IMG_7701 IMG_7703 IMG_7704 IMG_7706 IMG_7708 IMG_7721 IMG_7731 IMG_7743 IMG_7808 IMG_7836 IMG_7877 IMG_7885 IMG_7900 IMG_7922 IMG_7932 IMG_7933 IMG_8027 IMG_8033 IMG_8043 IMG_8050 IMG_8062 IMG_8066 IMG_8087 IMG_8104 IMG_8139 IMG_8149 IMG_8150 IMG_8173 IMG_8186 IMG_8188 IMG_8211 IMG_8214 IMG_8221 IMG_8229 IMG_8276 IMG_8328 IMG_8330 IMG_8335 IMG_8345 IMG_8353 IMG_8356 IMG_8372 IMG_8374 IMG_8376 IMG_8378 IMG_8385 IMG_8389 IMG_8390 IMG_8391 IMG_8399 IMG_8401 IMG_8416 IMG_8429 IMG_8445 IMG_8446 IMG_8447 IMG_8460 IMG_8462 IMG_8463 IMG_8464 IMG_8472 IMG_8473 IMG_8475 IMG_8476 IMG_8478 IMG_8482 IMG_8496 IMG_8497 IMG_8506 IMG_8511 IMG_8517 IMG_8519 IMG_8532 IMG_8548 IMG_8557 IMG_8561 IMG_8569 IMG_8596 IMG_8597 IMG_8601 IMG_8606 IMG_8662 IMG_8663 IMG_8666 IMG_8667 IMG_8668 IMG_8669 IMG_8670 IMG_8671 IMG_8672 IMG_8673 IMG_8676 IMG_8714 IMG_8717 IMG_8740 IMG_8745 IMG_8769 IMG_8778 IMG_8803 IMG_8804 IMG_8826 IMG_8865 IMG_8867 IMG_8903 IMG_8904 IMG_8905 IMG_8915 IMG_8918 IMG_8934 IMG_8938 IMG_8942 IMG_8943 IMG_8944 IMG_8944-2 IMG_8971 IMG_8972 IMG_8987 IMG_8990 IMG_8994 IMG_8995 IMG_8996 IMG_9026 IMG_9028 IMG_9032 IMG_9033 IMG_9034 IMG_9036 IMG_9038 IMG_9039 IMG_9040 IMG_9044 IMG_9131 IMG_9143 IMG_9146 IMG_9287 IMG_9323 IMG_9325 IMG_9328 IMG_9332 IMG_9332-2 IMG_9344 IMG_9349 IMG_1291 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1294 IMG_1295 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1298 IMG_1299 IMG_1300 IMG_1301 IMG_1302 IMG_1303 IMG_1304 IMG_1305 IMG_1306 IMG_1307 IMG_1308 IMG_1309 IMG_1310 IMG_1311 IMG_1312 IMG_1313 IMG_1314 IMG_1315 IMG_1316 IMG_1317 IMG_1318 IMG_1319 IMG_1320 IMG_1321 IMG_1322 IMG_1323 IMG_1324 IMG_1325 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1328 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1332 IMG_1333 IMG_1334 IMG_1335 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1342 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1347 IMG_1348 IMG_1349 IMG_1350 IMG_1351 IMG_1352 IMG_1353 IMG_1354 IMG_1355 IMG_1356 IMG_1357 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1360 IMG_1361 IMG_1362 IMG_1363 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1366 IMG_1367 IMG_1368 IMG_1369 IMG_1418 IMG_1419 IMG_1420 IMG_1421 IMG_1422 IMG_1423 IMG_1424 IMG_1425 IMG_1426 IMG_1427 IMG_1428 IMG_1429 IMG_1430 IMG_1431 IMG_1432 IMG_1433 IMG_1434 IMG_1435 IMG_1436 IMG_1437 IMG_1438 IMG_1439 IMG_1440 IMG_1441 IMG_1442 IMG_1443 IMG_1444 IMG_1445 IMG_1446 IMG_1447 IMG_1448 IMG_1449 IMG_1450 IMG_1451 IMG_1452 IMG_1453 IMG_1454 IMG_1455 IMG_1456 IMG_1457 IMG_1458 IMG_1459 IMG_1460 IMG_1461 IMG_1462 IMG_1463 IMG_1464 IMG_1465 IMG_1466 IMG_1467 IMG_1468 IMG_1469 IMG_1470 IMG_1471 IMG_1472 IMG_1473 IMG_1474 IMG_1475 IMG_1476 IMG_1477 IMG_1478 IMG_1479 IMG_1480 IMG_1481 IMG_1482 IMG_1483 IMG_1484 IMG_1485 IMG_1486 IMG_1487 IMG_1488 IMG_1489 IMG_1490 IMG_1491 IMG_1492 IMG_1493 IMG_1494 IMG_1495 IMG_1496 IMG_1497 IMG_1498 IMG_1499 IMG_1500 IMG_1501 IMG_1502 IMG_1503 IMG_1504 IMG_1505 IMG_1506 IMG_1507 IMG_1508 IMG_1509 IMG_1510 IMG_1511 IMG_1512 IMG_1513 IMG_1514 IMG_1515 IMG_1516 IMG_1517 IMG_1518 IMG_1519 IMG_1520 IMG_1521 IMG_1522 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1