โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 อาจารย์เเภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้นำ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพยาบาล ด้านผู้นำเชียร์ ด้านผู้นำลีดเดอร์ ด้านผู้นำนันทนาการ ด้านผู้นำวินัย และด้านผู้นำเทคนิคเชียร์ ซึ่งในภาคเช้าได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ จากที่ปรึกษาสภานิสิต (ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น)และ ประธานสภานิสิต (นายปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร) จากนั้นได้แยกย้ายแต่ละด้านไปอบรมตามกลุ่มกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0068 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0162 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0189 DSC_0190 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0199 DSC_0203 DSC_0206 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0213 DSC_0214 DSC_0217 DSC_0222 DSC_0223 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1