มน.เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำบุคลากร และนิสิต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
File1661 File1664 File1667 File1676 File1679 File1685 File1748 File1757 File1760 File1763 File1772 File1775 File1786 File1789 File1792 File1798 File1807 File1810 File1813 File1816 File1819 File1822 File1831 File1834 File1846 File1852 File1861 File1864 File1867 File1876 File1879 File1882 File1885 File1888 File1894 File1900 File1903 File1906 File1909 File1912 File1915 File1918 File1934 File1937 File1945 File1948 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1