โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดคุ้งวารี โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง โรงเรียนคลองหนองเหล็ก โรงเรียนสิ่นหมิ่น โรงเรียนศรีรัตนาราม(รัตนะราชสงเคราะห์) โดยมีวิทยากรจากชมรมกีฬา และตัวแทนนิสิต นักศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 16 สถาบัน โดยมีประเภทกีฬา และนันทนาการ ดังนี้ 1.กีฬาฟุตซอล 2.กีฬาเปตอง 3.กีฬาฟุตบอล 4.กีฬาวอลเล่ย์บอล 5.กีฬาบาสเกตบอล 6.อบรมแดนซ์เซอร์ และร้องเพลง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_9640 IMG_9641 IMG_9647 IMG_9649 IMG_9651 IMG_9652 IMG_9654 IMG_9656 IMG_9659 IMG_9660 IMG_9661 IMG_9662 IMG_9664 IMG_9665 IMG_9671 IMG_9674 IMG_9678 IMG_9686 IMG_9687 IMG_9688 IMG_9690 IMG_9692 IMG_9697 IMG_9706 IMG_9708 IMG_9709 IMG_9710 IMG_9711 IMG_9712 IMG_9714 IMG_9720 IMG_9723 IMG_9727 IMG_9728 IMG_9730 IMG_9735 IMG_9738 IMG_9744 IMG_9751 IMG_9755 IMG_9757 IMG_9758 IMG_9762 IMG_9764 IMG_9765 IMG_9769 IMG_9774 IMG_9775 IMG_9780 IMG_9781 IMG_9783 IMG_9785 IMG_9787 IMG_9792 IMG_9793 IMG_9795 IMG_9796 IMG_9797 IMG_9798 IMG_9802 IMG_9804 IMG_9805 IMG_9806 IMG_9809 IMG_9813 IMG_9816 IMG_9818 IMG_9824 IMG_9825 IMG_9826 IMG_9828 IMG_9831 IMG_9834 IMG_9835 IMG_9836 IMG_9838 IMG_9839 IMG_9841 IMG_9843 IMG_9845 IMG_9846 IMG_9847 IMG_9848 IMG_9849 IMG_9851 IMG_9852 IMG_9854 IMG_9855 IMG_9863 IMG_9864 IMG_9865 IMG_9869 IMG_9873 IMG_9875 IMG_9876 IMG_9879 IMG_9882 IMG_9885 IMG_9886 IMG_9888 IMG_9895 IMG_9899 IMG_9901 IMG_9904 IMG_9906 IMG_9909 IMG_9913 IMG_9915 IMG_9916 IMG_9918 IMG_9919 IMG_9922 IMG_9926 IMG_9927 IMG_9930 IMG_9931 IMG_9932 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9936 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9944 IMG_9945 IMG_9947 IMG_9949 IMG_9950 IMG_9953 IMG_9955 IMG_9957 IMG_9961 IMG_9964 IMG_9966 IMG_9967 IMG_9968 IMG_9969 IMG_9970 IMG_9973 IMG_9974 IMG_9975 IMG_9977 IMG_9979 IMG_9981 IMG_9982 IMG_9983 IMG_9989 IMG_9990 IMG_9995 IMG_9997 IMG_9998 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0012 IMG_0014 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0021 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0028 IMG_0030 IMG_0042 IMG_0053 IMG_0058 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0071 IMG_0073 IMG_0075 IMG_0082 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0088 IMG_0090 IMG_0092 IMG_0101 IMG_0108 IMG_0109 IMG_0111 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0117 IMG_0119 IMG_0123 IMG_0125 IMG_0126 IMG_0127 IMG_0129 IMG_0130 IMG_0131 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0140 IMG_0144 IMG_0149 IMG_0154 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0169 IMG_0170 IMG_0172 IMG_0185 IMG_0191 IMG_0201 IMG_0202 IMG_0204 IMG_0206 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0213 IMG_0215 IMG_0217 IMG_0221 IMG_0223 IMG_0228 IMG_0229 IMG_0232 IMG_0235 IMG_0237 IMG_0238 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0244 IMG_0245 IMG_0248 IMG_0249 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0256 IMG_0257 IMG_0259 IMG_0261 IMG_0262 IMG_0263 IMG_0264 IMG_0268 IMG_0272 IMG_0276 IMG_0280 IMG_0282 IMG_0285 IMG_0289 IMG_0291 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0303 IMG_0305 IMG_0308 IMG_0312 IMG_0314 IMG_0315 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0320 IMG_0323 IMG_0325 IMG_0328 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0342 IMG_0347 IMG_0353 IMG_0355 IMG_0357 IMG_0361 IMG_0366 IMG_0368 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0400 IMG_0402 IMG_0403 IMG_0409 IMG_0417 IMG_0424 IMG_0428 IMG_0429 IMG_0433 IMG_0436 IMG_0440 IMG_0441 IMG_0443 IMG_0446 IMG_0448 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0460 IMG_0462 IMG_0467 IMG_0472 IMG_0474 IMG_0477 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0484 IMG_0486 IMG_0490 IMG_0493 IMG_0494 IMG_0500 IMG_0502 IMG_0503 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0508 IMG_0511 IMG_0513 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516 IMG_0521 IMG_0524 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0532 IMG_0533 IMG_0534 IMG_0537 IMG_0540 IMG_0545 IMG_0549 IMG_0550 IMG_0553 IMG_0555 IMG_0557 IMG_0565 IMG_0568 IMG_0569 IMG_0570 IMG_0572 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0579 IMG_0581 IMG_0586 IMG_0590 IMG_0597 IMG_0602 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0613 IMG_0618 IMG_0619 IMG_0621 IMG_0625 IMG_0628 IMG_0629 IMG_0632 IMG_0635 IMG_0637 IMG_0638 IMG_0640 IMG_0649 IMG_0651 IMG_0655 IMG_0662 IMG_0675 IMG_0677 IMG_0682 IMG_0684 IMG_0686 IMG_0687 IMG_0688 IMG_0691 IMG_0694 IMG_0698 IMG_0699 IMG_0700 IMG_0708 IMG_0711 IMG_0713 IMG_0714 IMG_0719 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0733 IMG_0736 IMG_0737 IMG_0741 IMG_0751 IMG_0753 IMG_0755 IMG_0756 IMG_0758 IMG_0766 IMG_0767 IMG_0772 IMG_0773 IMG_0779 IMG_0781 IMG_0783 IMG_0785 IMG_0786 IMG_0788 IMG_0789 IMG_0791 IMG_0793 IMG_0796 IMG_0803 IMG_0805 IMG_0809 IMG_0811 IMG_0816 IMG_0817 IMG_0821 IMG_0827 IMG_0828 IMG_0831 IMG_0832 IMG_0833 IMG_0835 IMG_0836 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0842 IMG_0844 IMG_0846 IMG_0847 IMG_0848 IMG_0851 IMG_0855 IMG_0856 IMG_0857 IMG_0859 IMG_0862 IMG_0864 IMG_0866 IMG_0867 IMG_0868 IMG_0873 IMG_0876 IMG_0877 IMG_0879 IMG_0881 IMG_0883 IMG_0885 IMG_0887 IMG_0889 IMG_0897 IMG_0900 IMG_0905 IMG_0906 IMG_0909 IMG_0911 IMG_0913 IMG_0914 IMG_0916 IMG_0918 IMG_0922 IMG_0931 IMG_0935 IMG_0936 IMG_0937 IMG_0944 IMG_0946 IMG_1005 IMG_1017 IMG_1026 IMG_1029 IMG_1032 IMG_1037 IMG_1043 IMG_1051 IMG_1052 IMG_1058 IMG_1063 IMG_1069 IMG_1074 IMG_1101 IMG_1103 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1