พิธีเปิดโครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
            เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานพร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิต ร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ครูแอมป์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครูเอ จากชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ ครูเบล จากระเบียบวาทศิลป์ มาให้ความรู้กับนิสิต ณ อาคารกิจกรรม
DSC_0129 DSC_0130 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0142 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0158 DSC_0160 DSC_0163 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0172 DSC_0175 DSC_0179 DSC_0182 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0201 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0229 DSC_0230 DSC_0231 DSC_0232 DSC_0233 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0237 DSC_0238 DSC_0240 DSC_0241 DSC_0243 DSC_0244 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0253 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0258 DSC_0259 DSC_0260 DSC_0261 DSC_0262 DSC_0267 DSC_0268 DSC_0269 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1