จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองกิจการนิสิต ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, กองอาคารสถานที่, บริษัท B-Smart และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตอน ทาสีให้ มน. สวย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพและทาสีตัวอักษรคำว่า Nu Dorm ที่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ NU Square ให้กลายเป็นสีฟ้าขาว โดยมีการเพนท์รูปดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติลงบนตัวอักษรดังกล่าว และในช่วงเย็นของวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ยังได้จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการเก็บขยะรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรจากนิสิตจิตอาสาจำนวนกว่า 1,000 คน กระทั่งในเวลา 18.30 น. ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำโดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมด้วย พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาพที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย นับเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทาง กองกิจการนิสิต ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการทำความดีเพื่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทยอีกทั้งยังได้เป็นการสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาสถาบันอีกด้วย
IMG_6689 IMG_6692 IMG_6696 IMG_6700 IMG_6705 IMG_6709 IMG_6713 IMG_6714 IMG_6716 IMG_6717 IMG_6720 IMG_6726 IMG_6727 IMG_6734 IMG_6738 IMG_6741 IMG_6745 IMG_6747 IMG_6751 IMG_6753 IMG_6754 IMG_6755 IMG_6757 IMG_6758 IMG_6759 IMG_6763 IMG_6764 IMG_6766 IMG_6769 IMG_6771 IMG_6773 IMG_6776 IMG_6780 IMG_6784 IMG_6785 IMG_6786 IMG_6787 IMG_6790 IMG_6792 IMG_6794 IMG_6800 IMG_6803 IMG_6806 IMG_6808 IMG_6809 IMG_6810 IMG_6819 IMG_6829 IMG_6833 IMG_6839 IMG_6840 IMG_6843 IMG_6847 IMG_6856 IMG_6858 IMG_6859 IMG_6860 IMG_6864 IMG_6866 IMG_6867 IMG_6868 IMG_6871 IMG_6874 IMG_6875 IMG_6876 IMG_6880 IMG_6882 IMG_6883 IMG_6884 IMG_6886 IMG_6889 IMG_6891 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1