โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 งานสวัสดิการและแนะแนว จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุนการศึกษา โดยมีผู้นำกลุ่มใช้ทักษะการให้คำปรึกษากลุ่มร่วมกับการเรียนรู้แบ่งปัน สำรวจตัวเอง ปัญหาที่นิสิตพบในการเรียน จากนั้นนำมาเรียงลำดับ ปัญหาของแต่ละคนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0625 DSC_0627 DSC_0629 DSC_0630 DSC_0631 DSC_0632 DSC_0633 DSC_0634 DSC_0635 DSC_0636 DSC_0637 DSC_0638 DSC_0639 DSC_0640 DSC_0641 DSC_0642 DSC_0643 DSC_0644 DSC_0645 DSC_0646 DSC_0647 DSC_0648 DSC_0649 DSC_0650 DSC_0651 DSC_0652 DSC_0653 DSC_0655 DSC_0658 DSC_0660 DSC_0666 DSC_0667 DSC_0669 DSC_0672 DSC_0673 DSC_0674 DSC_0675 DSC_0676 DSC_0677 DSC_0678 DSC_0679 DSC_0680 DSC_0682 DSC_0683 DSC_0684 DSC_0685 DSC_0686 DSC_0687 DSC_0689 DSC_0693 DSC_0694 DSC_0695 DSC_0697 DSC_0698 DSC_0700 DSC_0704 DSC_0706 DSC_0707 DSC_0709 DSC_0710 DSC_0713 DSC_0714 DSC_0721 DSC_0726 DSC_0729 DSC_0730 DSC_0731 DSC_0732 DSC_0733 DSC_0738 DSC_0739 DSC_0740 DSC_0741 DSC_0742 DSC_0743 DSC_0744 DSC_0745 DSC_0747 DSC_0750 DSC_0753 DSC_0754 DSC_0755 DSC_0756 DSC_0757 DSC_0758 DSC_0759 DSC_0760 DSC_0761 DSC_0762 DSC_0763 DSC_0764 DSC_0765 DSC_0766 DSC_0767 DSC_0768 DSC_0769 DSC_0770 DSC_0771 DSC_0772 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1