กิจกรรมการจัดโครงการ Happy Healthy Day 2016 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
กองกิจการนิสิต จัดโครงการ Happy Healthy Day 2016 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีทั้งผู้บริหาร และนิสิตที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ และชม นิทรรศการการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, โรคอ้วน, - การการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ของคณะพยาบาลศาสตร์ (การวัดความดัน การวัดน้ำหนัก ส่วนสูง) - การตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของคณะสหเวชศาสตร์ - การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ - นิทรรศการให้ความรู้ด้านสมุนไพร ของเภสัชศาสตร์ - นิทรรศการการนวดเพื่อสุขภาพ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ - นิทรรศการด้านการลดอุบัติเหตุ /การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย - รับสมัครสมาชิกโครงการการร้านศูนย์บาท ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14045281_1379201715483155_22681471_o 14054116_1150150828376223_3403156685084457302_n 14045373_1379206702149323_74083511_o 14055710_1379206635482663_234634193_n 14059930_1379201642149829_994474016_o 14060193_1379206762149317_1408218211_o 14075025_1379202015483125_866675877_o 14075047_1379206782149315_1723445249_o 14075111_1379206732149320_1929317516_o 14075141_1379201942149799_732892488_o 14081071_1379206675482659_1726411792_n 14081404_1379201672149826_3240377_n 14089511_1379201802149813_1685889838_n 14089521_1379206778815982_557116495_n 14101929_1379201905483136_581323672_n 14111655_1379201705483156_201614244_n 14112036_1379201745483152_690347144_n 14112087_1379201758816484_1749669478_n 14112113_1379206782149315_1723445249_n 14113909_1379206778815982_557116495_o 14123344_1379202052149788_33475055_o 14123615_1379202075483119_72939927_o 13907002_1150150985042874_6117127710794032769_n 14045998_1150150885042884_5949718678470353625_n free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1