ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กองกิจการนิสิต จัดบริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2559 สำหรับนิสิตชายที่เกิด พ.ศ.2539 และไม่ได้เรียน นศท. ชั้นปีที่ 3 ให้มาทำเอกสารขอผ่อนผันได้ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 22 -26 สิงหาคม 2559
IMG20160822102156 IMG20160822102203 IMG20160822102208 IMG20160822102212 IMG20160822102219 IMG20160822102221 IMG20160822102228 IMG20160822102235 IMG20160822102238 IMG20160822102314 IMG20160822102324 IMG20160822102326 IMG20160822102340 IMG20160822102345 IMG20160822102354 IMG20160822102357 IMG20160822102447 IMG20160822102448 IMG20160822102453 IMG20160822102517 IMG20160822102523 IMG20160822102538 IMG20160822102546 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1