มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ตัวแทน บุคลากร เจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต และนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาส ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พร้อมทั้งเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
14087448_1404320889584577_1045049811_o 14151884_1404320902917909_4306623_o 14151983_1404320919584574_1596844847_o 14163741_1404320906251242_2053686714_o free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1