ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานได้ติดตามการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนงานเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0130 DSC_0129 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1