ประชุมอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งตัวแทนแต่ละสถาบันในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มพัฒนานิสิต นักศึกษา โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องแผนโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1