สื่อมวลชนให้ความสนใจการดำเนินงานร้านค้าศูนย์บาท
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวการดำเนินงานในร้านศูนย์บาท ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนานิสิต ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม จึงจัดตั้งโครงการร้านศูนย์บาท ให้เป็นร้านค้าอเนกประสงค์ โดยมีแนวคิดในการปรับและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะให้มีความยั่งยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้มีการจัดรูปแบบของขยะให้เป็นวัสดุรีไซเคิลที่มีประโยชน์แทนเงินสด เพื่อแลกสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันลดค่าครองชีพ ลดปริมาณขยะ สร้างวัฒนธรรม การคัดแยกขยะให้ประชาคมในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนานิสิตได้ฝึกการบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิล และมีจิตอาสาเพื่อสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0164 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0201 DSC_0202 DSC_0213 DSC_0214 DSC_0216 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1