ม.นเรศวร ปั่นจักรยานรณรงค์ใช้สิทธิ์รับร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจบุคลากร นิสิต ปั่นจักรยานรณรงค์ การใช้สิทธิ์ รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธํ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และ อ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) โดยใช้เส้นทางจากประตู 5 ของมหาวิทยาลัย ปั่นข้ามสะพานที่บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน จากนั้นเข้าในหมู่บ้าน ตำบลท่าโพธิ์ และกลับมายังประตู 4 เข้ามหาวิทยาลัย
IMG_1222 IMG_1223 IMG_1225 IMG_1229 IMG_1230 IMG_1231 IMG_1233 IMG_1234 IMG_1235 IMG_1237 IMG_1240 IMG_1241 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1247 IMG_1248 IMG_1252 IMG_1254 IMG_1256 IMG_1258 IMG_1262 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268 IMG_1269 IMG_1271 IMG_1273 IMG_1274 IMG_1281 IMG_1283 IMG_1286 IMG_1287 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_1291 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1294 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1299 IMG_1300 IMG_1305 IMG_1308 IMG_1310 IMG_1312 IMG_1314 IMG_1317 IMG_1321 IMG_1322 IMG_1323 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1328 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1332 IMG_1333 IMG_1334 IMG_1335 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1342 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1347 IMG_1348 IMG_1350 IMG_1351 IMG_1352 IMG_1353 IMG_5612 IMG_5615 IMG_5616 IMG_5619 IMG_5624 IMG_5626 IMG_5627 IMG_5628 IMG_5629 IMG_5631 IMG_5632 IMG_5633 IMG_5634 IMG_5636 IMG_5637 IMG_5639 IMG_1356 IMG_1357 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1361 IMG_1362 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1366 IMG_1367 IMG_1369 IMG_1370 IMG_1371 IMG_1372 IMG_1373 IMG_1374 IMG_1376 IMG_5640 IMG_5642 IMG_5643 IMG_5644 IMG_5646 IMG_5648 IMG_5650 IMG_5651 IMG_5652 IMG_5653 IMG_5654 IMG_5655 IMG_5656 IMG_5658 IMG_5659 IMG_5660 IMG_5662 IMG_5663 IMG_5664 IMG_5666 IMG_5668 IMG_1378 IMG_1379 IMG_1380 IMG_1381 IMG_1382 IMG_1383 IMG_1384 IMG_1386 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1394 IMG_1398 IMG_1399 IMG_1403 IMG_1404 IMG_1405 IMG_1406 IMG_1407 IMG_1408 IMG_1409 IMG_1411 IMG_1413 IMG_1414 IMG_1415 IMG_1416 IMG_1417 IMG_1418 IMG_1419 IMG_1422 IMG_1423 IMG_1425 IMG_1429 IMG_1430 IMG_1432 IMG_1434 IMG_1439 IMG_1442 IMG_1443 IMG_1447 IMG_1449 IMG_1450 IMG_1452 IMG_1461 IMG_1462 IMG_1463 IMG_1464 IMG_1465 IMG_1466 IMG_1467 IMG_1468 IMG_1469 IMG_1470 IMG_1473 IMG_1477 IMG_1478 IMG_1480 IMG_1481 IMG_1487 IMG_1488 IMG_5669 IMG_5671 IMG_5672 IMG_5673 IMG_5674 IMG_5676 IMG_5678 IMG_5679 IMG_5682 IMG_5684 IMG_5686 IMG_5688 IMG_5690 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1