กิจกรรมฝึกอบรมโยคะขั้นสูงและรักษาโรค
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมโยคะขั้นสูงและรักษาโรค โดยมีนิสิต นักศึกษา กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ บุคลากรที่สนใจจะเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้ คือ ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ และนางสาวทัตทริยา เรือนคำ กำหนดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_1120 IMG_1122 IMG_1124 IMG_1127 IMG_1129 IMG_1130 IMG_1159 IMG_1134 IMG_1137 IMG_1138 IMG_1149 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1153 IMG_1154 IMG_1155 IMG_1160 IMG_1170 IMG_1173 IMG_1174 IMG_1177 IMG_1178 IMG_1180 IMG_1183 IMG_1184 IMG_1186 IMG_1192 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1200 IMG_1201 IMG_1210 IMG_1214 IMG_1215 IMG_1216 IMG_1217 IMG_1218 IMG_1219 IMG_1220 IMG_1221 IMG_1223 IMG_1225 IMG_1226 IMG_1227 IMG_1229 IMG_1230 IMG_1232 IMG_1233 IMG_1234 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1241 IMG_1242 IMG_1244 IMG_1250 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1256 IMG_1258 IMG_1262 IMG_1265 IMG_1270 IMG_1271 IMG_1272 IMG_1273 IMG_1274 IMG_1285 IMG_1286 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1291 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1294 IMG_1299 IMG_1304 IMG_1305 IMG_1308 IMG_1311 IMG_1312 IMG_1313 IMG_1314 IMG_1318 IMG_1319 IMG_1320 IMG_1321 IMG_1322 IMG_1324 IMG_1325 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1334 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1344 IMG_1346 IMG_1347 IMG_1349 IMG_1353 IMG_1357 IMG_1361 IMG_1362 IMG_1365 IMG_1366 IMG_1368 IMG_1372 IMG_1373 IMG_1376 IMG_1377 IMG_1378 IMG_1379 IMG_1382 IMG_1383 IMG_1384 IMG_1385 IMG_1392 IMG_1393 IMG_1395 IMG_1396 IMG_1397 IMG_1398 IMG_1411 IMG_1413 IMG_1414 IMG_1415 IMG_1416 IMG_1417 IMG_1418 IMG_1419 IMG_1423 IMG_1429 IMG_1436 IMG_1439 IMG_1442 IMG_1443 IMG_1445 IMG_1451 IMG_1454 IMG_1455 IMG_1457 IMG_1462 IMG_1463 IMG_1468 IMG_1471 IMG_1477 IMG_1483 IMG_1487 IMG_1489 IMG_1491 IMG_1498 IMG_1500 IMG_1502 IMG_1503 IMG_1504 IMG_1505 IMG_1530 IMG_1533 IMG_1534 IMG_1535 IMG_1536 IMG_1541 IMG_1548 IMG_1554 IMG_1559 IMG_1561 IMG_1562 IMG_1564 IMG_1565 IMG_1566 IMG_1568 IMG_1569 IMG_1570 IMG_1573 IMG_1574 IMG_1576 IMG_1577 IMG_1579 IMG_1580 IMG_1581 IMG_1582 IMG_1583 IMG_1584 IMG_1587 IMG_1588 IMG_1589 IMG_1592 IMG_1595 IMG_1596 IMG_1597 IMG_1599 IMG_1600 IMG_1601 IMG_1602 IMG_1606 IMG_1607 IMG_1608 IMG_1609 IMG_1610 IMG_1613 IMG_1614 IMG_1615 IMG_1617 IMG_1618 IMG_1619 IMG_1620 IMG_1624 IMG_1625 IMG_1626 IMG_1627 IMG_1628 IMG_1630 IMG_1638 IMG_1640 IMG_1642 IMG_1646 IMG_1655 IMG_1656 IMG_1659 IMG_1660 IMG_1662 IMG_1664 IMG_1666 IMG_1667 IMG_1668 IMG_1673 IMG_1674 IMG_1675 IMG_1680 IMG_1683 IMG_1685 IMG_1689 IMG_1699 IMG_1700 IMG_1702 IMG_1703 IMG_1704 IMG_1705 IMG_1706 IMG_1708 IMG_1709 IMG_1710 IMG_1711 IMG_1716 IMG_1718 IMG_1720 IMG_1721 IMG_1723 IMG_1724 IMG_1728 IMG_1729 IMG_1730 IMG_1731 IMG_1732 IMG_1733 IMG_1737 IMG_1739 IMG_1740 IMG_1741 IMG_1743 IMG_1744 IMG_1746 IMG_1752 IMG_1754 IMG_1759 IMG_1765 IMG_1767 IMG_1772 IMG_1773 IMG_1774 IMG_1775 IMG_1778 IMG_1779 IMG_1781 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1805 IMG_1806 IMG_1807 IMG_1812 IMG_1814 IMG_1815 IMG_1816 IMG_1817 IMG_1818 IMG_1819 IMG_1820 IMG_1822 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1830 IMG_1837 IMG_1839 IMG_1842 IMG_1845 IMG_1846 IMG_1848 IMG_1849 IMG_1852 IMG_1853 IMG_1855 IMG_1856 IMG_1857 IMG_1859 IMG_1861 IMG_1862 IMG_1865 IMG_1867 IMG_1868 IMG_1876 IMG_1877 IMG_1883 IMG_1884 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1890 IMG_1891 IMG_1892 IMG_1895 IMG_1896 IMG_1901 IMG_1903 IMG_1906 IMG_1908 IMG_1909 IMG_1910 IMG_1919 IMG_1920 IMG_1922 IMG_1923 IMG_1925 IMG_1927 IMG_1937 IMG_1938 IMG_1941 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959 IMG_1963 IMG_1966 IMG_1967 IMG_1970 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1976 IMG_1978 IMG_1982 IMG_1983 IMG_1984 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1989 IMG_1993 IMG_1996 IMG_2008 IMG_2011 IMG_2013 IMG_2014 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1