โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตอน “ทาสีให้มน.สวย”
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตอน “ทาสีให้มน.สวย” เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน โดยได้จัดทาสีบริเวณอ่างเก็บน้ำ และทาสีอักษร NU DORM ได้รับการสนันสนุนกองกำลังทหาร จากค่ายสมเด็จพระนเรศวร กองพลทหารราบที่ 4 บุคลากร และนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมด้วยช่วยกัน ณ อ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_5334 IMG_5335 IMG_5336 IMG_5337 IMG_5339 IMG_5342 IMG_5344 IMG_5345 IMG_5347 IMG_5351 IMG_5352 IMG_5353 IMG_5354 IMG_5355 P_20160728_144155 P_20160728_144158 P_20160728_144222 P_20160728_144308 P_20160728_144311 P_20160801_151426 P_20160801_152432 P_20160801_152453 P_20160805_090425 P_20160805_090434 P_20160805_090517 P_20160805_090751 P_20160805_090754 P_20160805_090857 P_20160805_090902 P_20160805_090907 P_20160805_091526 P_20160805_092903 P_20160805_092905 P_20160805_093032 P_20160805_093040 P_20160805_101401 P_20160805_101403 P_20160805_101756 P_20160805_114634 P_20160806_112553 P_20160806_112556 P_20160806_132705 P_20160806_132712 P_20160807_093409 P_20160807_093412 P_20160807_093533 P_20160807_093535 P_20160807_093601_PN P_20160807_093614 P_20160807_093731 P_20160807_093758 P_20160807_094510 P_20160807_094514 P_20160807_094521 P_20160807_094527 P_20160807_094537 P_20160807_094547 P_20160807_094550 P_20160807_094555 P_20160807_094608 P_20160807_094611 P_20160807_094623 P_20160807_094626 P_20160807_094649 P_20160807_094653 P_20160807_094655 P_20160807_095110 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1