ปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาให้การต้อนรับนิสิตใหม่ชาวต่างชาติ ที่เข้าร่วมรับฟังส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เรื่องสวัสดิการ การรักษาพยาบาล ฯลฯ จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_1528 IMG_1529 IMG_1530 IMG_1531 IMG_1532 IMG_1533 IMG_1534 IMG_1535 IMG_1536 IMG_1537 IMG_1538 IMG_1539 IMG_1540 IMG_1542 IMG_1543 IMG_1547 IMG_1548 IMG_1549 IMG_1550 IMG_1551 IMG_1552 IMG_1553 IMG_1554 IMG_1555 IMG_1558 IMG_1560 IMG_1561 IMG_1563 IMG_1564 IMG_1565 IMG_1566 IMG_1567 IMG_1568 IMG_1571 IMG_1572 IMG_1574 IMG_1575 IMG_1577 IMG_1578 IMG_1579 IMG_1580 IMG_1581 IMG_1582 IMG_1583 IMG_1584 IMG_1590 IMG_1592 IMG_1595 IMG_1598 IMG_1607 IMG_1609 IMG_1610 IMG_1612 IMG_1614 IMG_1615 IMG_1617 IMG_1619 IMG_1621 IMG_1625 IMG_1628 IMG_1630 IMG_1632 IMG_1633 IMG_1634 IMG_1637 IMG_1641 IMG_1642 IMG_1645 IMG_1646 IMG_1647 IMG_1649 IMG_1650 IMG_1651 IMG_1654 IMG_1657 IMG_1660 IMG_1661 IMG_1666 IMG_1667 IMG_1668 IMG_1669 IMG_1670 IMG_1671 IMG_1672 IMG_1673 IMG_1674 IMG_1675 IMG_1676 IMG_1677 IMG_1678 IMG_1679 IMG_1680 IMG_1681 IMG_1682 IMG_1683 IMG_1684 IMG_1685 IMG_1686 IMG_1687 IMG_1688 IMG_1689 IMG_1690 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1