จิตอาสาคัดแยกขยะกลุ่มที่1
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นิสิตจิตอาสาคัดแยกขยะกลุ่มที่1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ร้านศูนย์บาท โดยแบ่งหน้าที่รับขยะรีไซเคิล พร้อมแลกสินค้า ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14202837_1185951181466287_1034526526_o 14315560_1185951298132942_2075464017_o 14315589_1185951274799611_796690893_o 14315743_1185951248132947_575070934_o 14315866_1185951228132949_1973528058_o 14315920_1185951344799604_422719102_o 14315928_1185951208132951_945088678_o 14339397_1185951394799599_2106960068_o 14340078_1185951371466268_502508310_o 14359775_1185951378132934_1503833543_o 14360328_1185951268132945_889085610_o 14360362_1185951311466274_371070744_o 14360415_1185951324799606_1374324277_o 14360446_1185951164799622_609947502_o 14375437_1185951261466279_1490727601_o free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1