จิตอาสาวันเสาร์ปั่นจักรยานเก็บขยะวันเสาร์
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 นิสิตจิตอาสาพร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาปั่นจักรยานเก็บขยะ ลานจอดรถ และบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1