กองกิจการนิสิตนำทีมเยี่ยมหอพัก และตรวจสถานบันเทิง รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาครึ่งทางกับความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 17.00น. กองกิจการนิสิต ได้ส่งทีมงานคุณภาพ ลงเยี่ยมหอพักนิสิตรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามถึงคุณภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆรอบมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดูยิ่งขึ้น และเวลา 21.00 น. ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านเหล้า เพื่อเป็นการกวดขันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนิสิต และกระตุ้นให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจมหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0185 DSC_0186 25590920_1525 25590920_7 25590920_805 25590920_838 25590920_1656 25590920_1950 25590920_2661 25590920_2753 25590920_3361 25590920_4012 25590920_4526 25590920_4656 25590920_4884 25590920_4955 25590920_5155 25590920_5213 25590920_5902 25590920_6400 25590920_6904 25590920_7472 25590920_7523 25590920_7792 25590920_7810 25590920_8530 25590920_8617 25590920_8987 25590920_9232 25590920_9249 25590920_9769 25590920_9873 25590920_9898 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1