โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ลงสำรวจพื้นที่แล้ว
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจ้าภาพจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 กำหนดลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมร่วมกันทั้ง 4 ด้าน 1 กิจกรรม ได้แก่ ด้านวิชา ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมทัศนศึกษา ทั้งนี้เจ้าภาพนัดหมายประชุมพิจารณางบประมาณอีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1 2 3 5 6 9 13 IMG_5357 IMG_5360 IMG_5361 IMG_5363 IMG_5364 IMG_5367 IMG_5369 IMG_5370 IMG_5372 IMG_5374 IMG_5376 IMG_5377 IMG_5379 IMG_5381 IMG_5383 IMG_5386 IMG_5387 IMG_5388 IMG_5389 IMG_5391 IMG_5392 IMG_5393 IMG_5403 IMG_5405 IMG_5407 IMG_5435 IMG_5437 IMG_5439 IMG_5441 IMG_5443 IMG_5444 IMG_5445 IMG_5446 IMG_5447 IMG_5448 IMG_5450 IMG_5452 IMG_5454 IMG_5456 IMG_5458 IMG_5460 IMG_5461 IMG_5462 IMG_5463 IMG_5465 IMG_5467 IMG_5469 IMG_5470 IMG_5471 IMG_5472 IMG_5473 IMG_5474 IMG_5475 IMG_5476 IMG_5477 IMG_5478 IMG_5480 IMG_5482 IMG_5484 IMG_5485 IMG_5486 IMG_5488 IMG_5489 IMG_5502 IMG_5504 IMG_5505 IMG_5506 IMG_5508 IMG_5509 IMG_5510 IMG_5511 IMG_5512 IMG_5515 IMG_5516 IMG_5519 IMG_5523 IMG_5524 IMG_5537 IMG_5539 IMG_5541 IMG_5542 IMG_5543 IMG_5547 IMG_5548 IMG_5550 IMG_5551 IMG_5555 IMG_5556 IMG_5558 IMG_5562 IMG_5563 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1