“จิตอาสากับการพัฒนาตนเอง”
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 รายวิชาภาวะผู้นำกับความรัก ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตอาสากับการพัฒนาตนเอง” ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณภาพ พี่เป็ด คุณธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร มาถ่ายทอดความรู้ และให้แง่คิดในการใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้น้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำกลับไปพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้กลายเป็นต้นกล้าพี่พร้อมจะทำสิ่งๆดีๆเพื่อสังคมตลอดไป
DSC_0188 DSC_0189 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0201 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0206 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0213 DSC_0214 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0230 DSC_0231 DSC_0233 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0237 DSC_0238 DSC_0239 DSC_0240 DSC_0242 DSC_0243 DSC_0244 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0258 DSC_0259 DSC_0260 DSC_0261 DSC_0263 DSC_0264 DSC_0265 DSC_0266 DSC_0267 DSC_0269 DSC_0270 DSC_0271 DSC_0272 DSC_0273 DSC_0274 DSC_0276 DSC_0277 DSC_0278 DSC_0280 DSC_0281 DSC_0282 DSC_0283 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0289 DSC_0290 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0293 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0296 DSC_0297 DSC_0298 DSC_0299 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0306 DSC_0307 DSC_0308 DSC_0309 DSC_0310 DSC_0311 DSC_0312 DSC_0314 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0317 DSC_0318 DSC_0319 DSC_0320 DSC_0321 DSC_0322 DSC_0323 DSC_0326 DSC_0327 DSC_0329 DSC_0332 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0339 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0346 DSC_0348 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0359 DSC_0360 DSC_0362 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0371 DSC_0372 DSC_0373 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0377 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0384 DSC_0385 DSC_0387 DSC_0389 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0397 DSC_0398 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401 DSC_0402 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0416 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0423 DSC_0424 DSC_0426 DSC_0427 DSC_0433 DSC_0434 DSC_0437 DSC_0439 DSC_0441 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1