พิธีมอบทุนการศึกษาของ “มูลนิธิชิน โสภณพณิช”
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ) รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คุณพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว พร้อมด้วยคณะ นำนิสิตผู้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพณิช” โดยมีคุณหญิงชดช้อย โสภณพณิช เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม CC-2 802 ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0443 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0447 DSC_0448 DSC_0449 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0454 DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457 DSC_0458 DSC_0459 DSC_0463 DSC_0465 DSC_0467 DSC_0469 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0472 DSC_0474 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0478 DSC_0479 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0486 DSC_0487 DSC_0488 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0496 DSC_0499 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0503 DSC_0504 DSC_0506 DSC_0507 DSC_0510 DSC_0512 DSC_0514 DSC_0516 DSC_0517 DSC_0518 DSC_0519 DSC_0520 DSC_0522 DSC_0523 DSC_0524 DSC_0525 DSC_0528 DSC_0529 DSC_0531 DSC_0532 DSC_0533 DSC_0534 DSC_0536 DSC_0538 DSC_0541 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1