กองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานวันมหิดล รพ.มน.
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดขึ้น โดยมีการวางพวงมาลาสักการะแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) จากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_0029 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0049 IMG_0051 IMG_0053 IMG_0064 IMG_0065 IMG_0069 IMG_0072 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0093 IMG_0096 IMG_0100 IMG_0101 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1