ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายจันทร์ดี ปัญญาถา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนิสิต มน. ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กลุ่มเยาวชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 เข้ารับรางวัล เนื่องในงาน "วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ติดตามอ่านรายชื่อนิสิตได้ที่นี่ รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลทุกประเภท
DSC_0129 DSC_0132 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0150 DSC_0188 DSC_0193 DSC_0211 DSC_0213 DSC_0163 DSC_0242 DSC_0247 DSC_0165 DSC_0194 DSC_0216 DSC_0249 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0170 DSC_0195 DSC_0220 DSC_0250 DSC_0175 DSC_0196 DSC_0221 DSC_0252 DSC_0267 DSC_0268 DSC_0287 DSC_0289 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0270 DSC_0290 DSC_0302 DSC_0317 DSC_0272 DSC_0292 DSC_0303 DSC_0319 DSC_0274 DSC_0293 DSC_0304 DSC_0322 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0182 DSC_0198 DSC_0225 DSC_0253 DSC_0185 DSC_0199 DSC_0226 DSC_0255 DSC_0143 DSC_0149 DSC_0186 DSC_0200 DSC_0230 DSC_0256 DSC_0187 DSC_0207 DSC_0232 DSC_0259 DSC_0276 DSC_0294 DSC_0307 DSC_0323 DSC_0280 DSC_0296 DSC_0309 DSC_0324 DSC_0283 DSC_0297 DSC_0310 DSC_0330 DSC_0285 DSC_0299 DSC_0312 DSC_0332 DSC_0336 DSC_0342 DSC_0344 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0362 DSC_0006 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0079 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0126 DSC_0366 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0372 DSC_0376 DSC_0379 DSC_0385 DSC_0388 DSC_0391 DSC_0398 DSC_0401 DSC_0405 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0415 DSC_0424 DSC_0428 DSC_0432 DSC_0434 DSC_0436 DSC_0438 DSC_0441 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0447 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1