รับเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กองกิจการนิสิต ขอให้นิสิตชายที่เกิดปี พศ.2539 ให้มาติดต่อรับเอกสารผ่อนผันการคัดเลือกทหารประจำการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0480 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0486 DSC_0487 DSC_0488 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1