นิสิตจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม สมุดทำมือ
นิสิตจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม สมุดทำมือ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยนำกระดาษเอ 4 หน้าเดียวที่เหลือใช้มาทำเป็นสมุด และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีนิสิตจิตอาสา ร่วมกิจกรรม 30 คน สัปดาห์ที่ 7 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1