จิตอาสาเก็บขยะวันอาทิตย์
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมปั่นจักรยาน เก็บขยะบริเวณ Green Area หน้าคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 29 30 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 3 8 9 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1