ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรม และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
14786832_1236168606403611_1831193857_o 14786878_1236168456403626_1587828663_o 14787097_1236168686403603_345748891_o 14787116_1236168359736969_2022322345_o 14787452_1236172709736534_957018381_o 14787556_1236168619736943_770315685_o 14787635_1236172683069870_1859608674_o 14787692_1236168319736973_859651829_o 14795650_1236168333070305_1804973352_o 14795722_1236168463070292_1138211213_o 14795788_1236172533069885_153138143_o 14795976_1236168369736968_321782588_o 14796261_1236168776403594_891933916_o 14799838_1236168733070265_1570780594_o 14799960_1236172783069860_2113610804_o 14800345_1236168789736926_978953715_o 14807857_1236172449736560_1047301910_o 14808036_1236168156403656_411786497_o 14808115_1236168696403602_1463322285_o 14808934_1236168406403631_1595473736_o free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1