โครงการการสัมภาษณ์งานแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation interview)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 กองกิจการนิสิตเปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทดลองการสัมภาษณ์งานเสมือนจริงจากฝ่ายบุคคลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนจบการศึกษา กับโครงการการสัมภาษณ์งานแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation interview) โดยมีคณะกรรมการจาก ธนาคารกรุงไท จำกัด (มหาชน) และ CentralPlaza Phitsanulok ซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่ 21 กับ 25 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0120 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0155 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1