พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกจากกรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0125 IMG_0126 IMG_0127 IMG_0129 IMG_0130 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0139 IMG_0140 IMG_0141 IMG_0142 IMG_0143 IMG_0144 IMG_0145 IMG_0146 IMG_0147 IMG_0148 IMG_0151 IMG_0153 IMG_0154 IMG_0156 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0160 IMG_0161 IMG_0163 IMG_0164 14877228_1320391657970832_136126524_n 14877293_1320391641304167_1264719706_n free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1