พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ นายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”
เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ) พร้อมด้วยหัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว (คุณพรธิดา บุญยะโรจน์) ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ นายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียน นิสิตในสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ณ ห้องเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0273 DSC_0274 DSC_0275 DSC_0276 DSC_0277 DSC_0278 DSC_0279 DSC_0280 DSC_0281 DSC_0285 DSC_0287 DSC_0289 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0294 DSC_0296 DSC_0298 DSC_0300 DSC_0303 DSC_0305 DSC_0306 DSC_0307 DSC_0308 DSC_0309 DSC_0310 DSC_0311 DSC_0312 DSC_0313 DSC_0314 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0317 DSC_0318 DSC_0319 DSC_0320 DSC_0322 DSC_0324 DSC_0327 DSC_0330 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1