กฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชาวชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีการถวายกฐินในครั้งนี้ ยอดกฐินนับรวมได้ 1,168,281.46 บาท ณ วัดคุ้งวารี ต.ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
DSC_0334 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0345 DSC_0347 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0354 DSC_0357 DSC_0359 DSC_0361 DSC_0363 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0370 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0384 DSC_0387 DSC_0391 DSC_0395 DSC_0396 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401 DSC_0403 DSC_0406 DSC_0408 DSC_0409 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0418 DSC_0419 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0424 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0427 DSC_0430 DSC_0431 DSC_0432 DSC_0434 DSC_0438 DSC_0440 DSC_0441 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0449 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0454 DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457 DSC_0460 DSC_0461 DSC_0463 DSC_0464 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0467 DSC_0468 DSC_0469 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1