นิสิตจิตอาสา มน.ร่วมทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล(ใช้แล้วหน้าเดียว) โดยสมุดดังกล่าวสามารถนำไปจดบันทึก เนื้อหาที่เรียน ใช้บันทึกกิจกรรม หรือนำไปบริจาคให้กับเด็ก ๆ ในถิ่นที่ขาดแคลน นิสิตคนไหนสนใจร่วมกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี 17.00 -20.00 น. บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1