น้อมจิตศิษย์ขมาครู
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โครงการลูกพระฆเนศ จัดงานพิธีน้อมจิตศิษย์ ขมาครู โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งในการดำเนินการได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นทางโครงการได้จัดพิธีน้อมศิษย์ขมาครู และการแสดง ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0590 DSC_0591 DSC_0592 DSC_0593 DSC_0594 DSC_0595 DSC_0596 DSC_0602 DSC_0605 DSC_0606 DSC_0610 DSC_0611 DSC_0613 DSC_0616 DSC_0617 DSC_0619 DSC_0621 DSC_0622 DSC_0623 DSC_0626 DSC_0627 DSC_0628 DSC_0630 DSC_0631 DSC_0632 DSC_0633 DSC_0638 DSC_0642 DSC_0643 DSC_0645 DSC_0646 DSC_0647 DSC_0648 DSC_0649 DSC_0651 DSC_0653 DSC_0654 DSC_0655 DSC_0656 DSC_0657 DSC_0658 DSC_0659 DSC_0660 DSC_0661 DSC_0662 DSC_0666 DSC_0671 DSC_0675 DSC_0677 DSC_0678 DSC_0681 DSC_0682 DSC_0683 DSC_0686 DSC_0688 DSC_0692 DSC_0699 DSC_0701 DSC_0703 DSC_0705 DSC_0706 DSC_0707 DSC_0708 DSC_0709 DSC_0710 DSC_0711 DSC_0712 DSC_0717 DSC_0718 DSC_0726 DSC_0727 DSC_0728 DSC_0729 DSC_0731 DSC_0732 DSC_0734 DSC_0736 DSC_0737 DSC_0738 DSC_0739 DSC_0740 DSC_0741 DSC_0742 DSC_0743 DSC_0745 DSC_0746 DSC_0747 DSC_0748 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0752 DSC_0753 DSC_0754 DSC_0755 DSC_0756 DSC_0757 DSC_0758 DSC_0759 DSC_0760 DSC_0761 DSC_0762 DSC_0764 DSC_0765 DSC_0766 DSC_0768 DSC_0772 DSC_0773 DSC_0775 DSC_0776 DSC_0777 DSC_0778 DSC_0780 DSC_0786 DSC_0788 DSC_0792 DSC_0794 DSC_0795 DSC_0800 DSC_0801 DSC_0802 DSC_0803 DSC_0804 DSC_0806 DSC_0807 DSC_0810 DSC_0812 DSC_0814 DSC_0815 DSC_0817 DSC_0818 DSC_0820 DSC_0821 DSC_0824 DSC_0826 DSC_0828 DSC_0834 DSC_0835 DSC_0836 DSC_0839 DSC_0841 DSC_0843 DSC_0844 DSC_0845 DSC_0847 DSC_0848 DSC_0852 DSC_0853 DSC_0855 DSC_0857 DSC_0858 DSC_0860 DSC_0861 DSC_0862 DSC_0863 DSC_0864 DSC_0865 DSC_0866 DSC_0868 DSC_0869 DSC_0870 DSC_0871 DSC_0872 DSC_0875 DSC_0877 DSC_0878 DSC_0881 DSC_0882 DSC_0883 DSC_0886 DSC_0887 DSC_0888 DSC_0889 DSC_0890 DSC_0891 DSC_0892 DSC_0893 DSC_0915 DSC_0922 DSC_0932 DSC_0948 DSC_0976 DSC_1000 DSC_1001 DSC_1002 DSC_1003 DSC_1004 DSC_1005 DSC_1006 DSC_1007 DSC_1009 DSC_1010 DSC_1011 DSC_1014 DSC_1015 DSC_1017 DSC_1018 DSC_1019 DSC_1020 DSC_1021 DSC_1022 DSC_1024 DSC_1025 DSC_1026 DSC_1028 DSC_1029 DSC_1030 DSC_1031 DSC_1032 DSC_1033 DSC_1034 DSC_1035 DSC_1036 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1