พิธีมอบทุน ปตท.สผ. ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับ คุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคุณจรัญ ฉ่ำไกร เจ้าหน้าที่งานเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบทุนการศึกษา “ปตท.สผ.” ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 20 ทุน จำนวนเงิน 200,000 บาท ณ ห้องเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_0284 IMG_0285 IMG_0290 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0294 IMG_0295 IMG_0296 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0304 IMG_0305 IMG_0306 IMG_0307 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0312 IMG_0313 IMG_0314 IMG_0315 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0318 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0321 IMG_0322 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0325 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0360 IMG_0359 IMG_0333 IMG_0334 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0337 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0344 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0354 IMG_0355 IMG_0347 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1