ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานจิตอาสา ตาสัปรด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานกิจกรรม กองกิจการนิสิต ได้จัดกระบวนการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานจิตอาสา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอนวัช มีเคลือบ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมแรงในการทำงาน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่แตกต่าง ตาสับปะรดต้องรอบรู้และรู้รอบ เป็นผู้ต้องการค้นหาความจริง รวมถึงแนวทางที่จะพัฒนากลุ่มจิตอาสาตาสับปะรด มน.ในอนาคต ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1