ธ สถิต ในดวงใจ พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์พร้อม อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก
IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0385 IMG_0386 IMG_0387 IMG_0388 IMG_0389 IMG_0390 IMG_0391 IMG_0392 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0395 IMG_0396 IMG_0397 IMG_0398 IMG_0399 IMG_0400 IMG_0401 IMG_0402 IMG_0403 IMG_0404 IMG_0405 IMG_0406 IMG_0407 IMG_0408 IMG_0409 IMG_0410 IMG_0411 IMG_0412 IMG_0413 IMG_0414 IMG_0415 IMG_0416 IMG_0417 IMG_0418 IMG_0419 IMG_0420 IMG_0421 IMG_0422 IMG_0423 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0426 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0429 IMG_0430 IMG_0444 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0451 IMG_0458 IMG_0459 IMG_0460 IMG_0461 IMG_0462 IMG_0463 IMG_0464 IMG_0465 IMG_0466 IMG_0467 IMG_0471 IMG_0473 IMG_0476 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0481 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0487 IMG_0488 IMG_0489 IMG_0490 IMG_0491 IMG_0495 IMG_0496 IMG_0497 IMG_0498 IMG_0499 IMG_0500 IMG_0501 IMG_0502 IMG_0504 IMG_0506 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0510 IMG_0511 IMG_0517 IMG_0518 IMG_0521 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0530 IMG_0536 IMG_0538 IMG_0539 IMG_0540 IMG_0541 IMG_0542 IMG_0543 IMG_0544 IMG_0545 IMG_0546 IMG_0547 IMG_0548 IMG_0549 IMG_0550 IMG_0551 IMG_0553 IMG_0554 IMG_0555 IMG_0557 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0561 IMG_0562 IMG_0563 IMG_0564 IMG_0565 IMG_0566 IMG_0567 IMG_0569 IMG_0570 IMG_0571 IMG_0572 IMG_0573 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0578 IMG_0579 IMG_0580 IMG_0582 IMG_0584 IMG_0585 IMG_0586 IMG_0587 IMG_0589 IMG_0591 IMG_0592 IMG_0593 IMG_0594 IMG_0598 IMG_0599 IMG_0600 IMG_0601 IMG_0602 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0607 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0613 IMG_0615 IMG_0617 IMG_0618 IMG_0619 IMG_0620 IMG_0621 IMG_0629 IMG_0630 IMG_0633 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0639 IMG_0640 IMG_0641 IMG_0642 IMG_0643 IMG_0644 IMG_0650 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0654 IMG_0656 IMG_0657 IMG_0658 IMG_0661 IMG_0662 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0667 IMG_0668 IMG_0669 IMG_0670 IMG_0671 IMG_0672 IMG_0673 IMG_0677 IMG_0678 IMG_0680 IMG_0681 IMG_0682 IMG_0683 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1