ผู้นำนิสิตพบอธิการ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น. ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุย และตอบข้อซักถามของผู้นำนิสิตซึ่งประกอบได้ด้วย นายกสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร / ประธานสภานิสิต / ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ / และประธานชมรมกิจกรรม ในเรื่องที่ผู้นำนิสิตซักถาม พร้อมทั้งให้โอวาทในการเรียนและการทำกิจกรรมแก่ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง
IMG_0684 IMG_0685 IMG_0686 IMG_0690 IMG_0691 IMG_0692 IMG_0694 IMG_0698 IMG_0701 IMG_0703 IMG_0704 IMG_0709 IMG_0712 IMG_0715 IMG_0716 IMG_0717 IMG_0719 IMG_0720 IMG_0721 IMG_0726 IMG_0727 IMG_0728 IMG_0730 IMG_0732 IMG_0734 IMG_0736 IMG_0737 IMG_0738 IMG_0740 IMG_0741 IMG_0744 IMG_0748 IMG_0750 IMG_0752 IMG_0754 IMG_0755 IMG_0756 IMG_0757 IMG_0758 IMG_0759 IMG_0760 IMG_0761 IMG_0763 IMG_0764 IMG_0765 IMG_0766 IMG_0767 IMG_0768 IMG_0770 IMG_0771 IMG_0772 IMG_0773 IMG_0774 IMG_0775 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1