ชุดจัดระเบียบสังคมเข้าตรวจเยี่ยมหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วม ตรวจเยี่ยมหอพ้กบริเวณรอบมหาวิทยาลัยกับชุดจัดระเบียบสังคม โดยมอบหมายให้นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว นางสุภาพร เรืองจันทร์ และว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์ คำสายพรม เข้าร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคม ซึ่งนำโดย พ.อ.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก , องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ , สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก , กรมคุมประพฤติ ร่วมกันตรวจเยี่ยมหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องปรามอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการหแพักส่วนมากให้ความร่วมมือและยินดีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องตามคำแนะนำของชุดจัดระเบียบสังคม ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตและผู้พักอาศัย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1