โครงการมอบป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางเข้าร่วมการมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดพิษณุโลก จัดที่ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 ประธานในพิธี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมองค์กร และหน่วยงานที่ได้รับมอบ เข้าร่วมในพิธี จากนั้นเป็นการเบิกตัวผู้เข้ารับป้ายจนเสร็จพิธี พระสงฆ์ อนุโมนาให้พร
DSC_0499 DSC_0500 DSC_0502 DSC_0503 DSC_0505 DSC_0506 DSC_0507 DSC_0508 DSC_0509 DSC_0510 DSC_0511 DSC_0513 DSC_0514 DSC_0516 DSC_0517 DSC_0518 DSC_0519 DSC_0520 DSC_0521 DSC_0522 DSC_0523 DSC_0524 DSC_0527 DSC_0528 DSC_0531 DSC_0532 DSC_0536 DSC_0537 DSC_0538 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1