“รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกันทั้งประเทศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น. รวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อด้วยกาย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 15 รูป โดยมี ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธีพร้อมด้วย รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำดีถวายพ่อหลวงของเรา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_1145 IMG_1148 IMG_1150 IMG_1156 IMG_1159 IMG_1163 IMG_1165 IMG_1166 IMG_1167 IMG_1168 IMG_1170 IMG_1173 IMG_1174 IMG_1175 IMG_1180 IMG_1183 IMG_1184 IMG_1186 IMG_1188 IMG_1189 IMG_1190 IMG_1192 IMG_1194 IMG_1196 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1200 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1204 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1207 IMG_1208 IMG_1214 IMG_1215 IMG_1216 IMG_1217 IMG_1219 IMG_1220 IMG_1222 IMG_1223 IMG_1224 IMG_1225 IMG_1226 IMG_1228 IMG_1229 IMG_1231 IMG_1232 IMG_1233 IMG_1234 IMG_1235 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1241 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1245 IMG_1246 IMG_1247 IMG_1248 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1256 IMG_1257 IMG_1258 IMG_1260 IMG_1261 IMG_1262 IMG_1263 IMG_1269 IMG_1270 IMG_1271 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1