ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 เพื่อทำความเข้าใจ ทั้งข้อกำหนดของทางสำนักพระราชวัง ระเบียบ พิธีการ การแต่งกาย และหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละคณะ ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0007 DSC_0012 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0026 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0153 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0177 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1