การประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการที่ดูแลนิสิตต่างชาติ เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการใช้ชีวิตของนิสิตต่างชาติ เพื่อพัฒนาทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตต่อไป ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_3033 IMG_3034 IMG_3035 IMG_3036 IMG_3037 IMG_3038 IMG_3039 IMG_3041 IMG_3043 IMG_3044 IMG_3045 IMG_3047 IMG_3049 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1