มน.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 อาจารย์ เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลากรกองกิจการนิสิต และผู้นำนิสิต ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการดึงดูดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา" โดย ดร.อนวัช มีเคลือบ ณ ห้อง Audiauditorium อาคารกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายของสโมสรนิสิต เรื่อง "ด้านการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา" ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_3051 IMG_3052 IMG_3053 IMG_3054 IMG_3055 IMG_3056 IMG_3061 IMG_3062 IMG_3063 IMG_3064 IMG_3065 IMG_3066 IMG_3067 IMG_3068 IMG_3069 IMG_3070 IMG_3071 IMG_3072 IMG_3073 IMG_3074 IMG_3075 IMG_3076 IMG_3077 IMG_3078 IMG_3079 IMG_3080 IMG_3081 IMG_3082 IMG_3083 IMG_3084 IMG_3085 IMG_3086 IMG_3087 IMG_3090 IMG_3091 IMG_3092 IMG_3094 IMG_3095 IMG_3096 IMG_3098 IMG_3100 IMG_3104 IMG_3105 IMG_3106 IMG_3108 IMG_3109 IMG_3111 IMG_3112 IMG_3113 IMG_3114 IMG_3115 IMG_3116 IMG_3117 IMG_3118 IMG_3119 IMG_3120 IMG_3121 IMG_3122 IMG_3123 IMG_3124 IMG_3125 IMG_3126 IMG_3127 IMG_3128 IMG_3129 IMG_3130 IMG_3131 IMG_3132 IMG_3133 IMG_3177 IMG_3178 IMG_3179 IMG_3180 IMG_3181 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1