จัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ"
บุคลากรฝึกปฏิบัติการย้อมผ้าแก่แกนนำและนิสิตจิตอาสา เพื่อดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ" เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ อาคารโภชนาคาร ๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร "สุขใจกับการให้ หนึ่งความดีถวายพ่อภูมิพล"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1