พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร"
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร" ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการกองทุน และคณะผู้มอบทุนการศึกษา ร่วมกันมอบทุนให้กับนิสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 68 ทุน รวมเป็นเงิน 580,000 บาท ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_3190 IMG_3191 IMG_3192 IMG_3193 IMG_3194 IMG_3195 IMG_3196 IMG_3197 IMG_3198 IMG_3199 IMG_3200 IMG_3201 IMG_3203 IMG_3204 IMG_3205 IMG_3206 IMG_3207 IMG_3208 IMG_3209 IMG_3210 IMG_3213 IMG_3215 IMG_3216 IMG_3185 IMG_3186 IMG_3187 IMG_3219 IMG_3220 IMG_3223 IMG_3227 IMG_3232 IMG_3235 IMG_3236 IMG_3237 IMG_3238 IMG_3239 IMG_3240 IMG_3241 IMG_3242 IMG_3243 IMG_3244 IMG_3245 IMG_3247 IMG_3248 IMG_3249 IMG_3250 IMG_3251 IMG_3253 IMG_3254 IMG_3255 IMG_3256 IMG_3257 IMG_3258 IMG_3259 IMG_3261 IMG_3263 IMG_3264 IMG_3265 IMG_3266 IMG_3269 IMG_3274 IMG_3275 IMG_3276 IMG_3277 IMG_3278 IMG_3279 IMG_3280 IMG_3281 IMG_3282 IMG_3283 IMG_3287 IMG_3290 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1