ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน.
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพร้อมด้วย อ.ภก.ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน. ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตและโครงการต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0115 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1